Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.de-lachende-boedha.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.de-lachende-boedha.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door de lachende boedha .
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De-lachende-boedha.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53224795 en is gevestigd aan de oude vlissingseweg 99 (4336 AC) te Middelburg.

Onze algemene voorwaarden hebben wij met de grootste zorgvuldigheid geschreven. Enerzijds om onze klanten te kunnen aangeven wat wij voor producten en kwaliteit leveren, maar anderzijds om helder te zijn wat u van ons kan verwachten.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de lachende boedha is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij de lachende boedha.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de lachende boedha te mogen claimen of te veronderstellen.

De lachende boedha streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.de-lachende-boedha.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
De lachende boedha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar naar wij via hyper links verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.de-lachende-boedha.nl op deze pagina.

Verzenden en verzendkosten:

Wij versturen via div. postbedrijven en hanteren dan ook de tarieven die bij hun worden gerekend.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel schade of zoek geraakte pakketen / enveloppen.
Voor de groothandel versturen we vanaf 250,- ex btw gratis (2 pakketten tot 46 kilo).
Vanaf 500,- ex btw komen we het leveren aan huis/zaak binnen Nederland.
België is in overleg.
Retour sturen dient op eigen kosten mits anders is overeengekomen met de lachende boedha.

×