Edelsteen chakra set;
Sodaliet, Chalcedoon, Amethist, Tijgeroog, Jaspis, Aventurijn, Calciet.

Het woord ‘Chakra’ betekent wiel of kring en is afkomstig uit het Sanskriet. Chakra’s zijn energie- en bewustzijnscentra in het menselijke lichaam. Elke chakra heeft zijn eigen plaats op het lichaam en kleur. Deze staan in verband met een orgaan.
Er zijn in totaal zeven chakra’s; kruinchakra, voorhoofdchakra, keelchakra, hartchakra, zonnevlechtchakra, heiligbeenchakra en wortelchakra.

Deze edelstenen worden vaak gebruikt om de Chakra’s weer in balans te brengen en nieuwe energie te geven.

Kruinchakra, Edelsteen: Amethist
Voltooiing, hoogste inzet door directe innerlijke waarneming, vereniging met al-wat-is, universeel bewustzijn.

Voorhoofdschakra, Edelsteen: Sodaliet
Kennisfuncties, intuïtie, ontwikkeling van de innerlijke zintuigen, geestkracht, manifestatie.

Keelchakra, Edelsteen: Chalcedoon
Communicatie, creatieve uitdrukking van jezelf, openhartigheid, ruimte, onafhankelijkheid, inspiratie, toegang tot de fijnere gebieden van het bestaan.

Hartchakra, Edelsteen: Aventurijn
Ontplooiing van de hartkwaliteiten, liefde, mededogen, met het hart aanwezig zijn, onbaatzuchtigheid, overgave, heling.

Zonnevlechtchakra, Edelsteen: Tijgeroog
Ontwikkeling van de persoonlijkheid, verwerken van gevoelens en ervaringen het vormen van je bestaan, invloed en macht, kracht en overvloed, wijsheid die door ervaring groeit.

Heiligbeenchakra, Edelsteen: Oranje Calciet
Oorspronkelijke gevoelens, met het leven stromen, zinnelijkheid, erotiek, creativiteit, verwondering en bezieling.

Wortelchakra, Edelsteen: rode Jaspis
Oorspronkelijke levensenergie, oer vertrouwen, betrekking tot de aarde en de materiële wereld, stabiliteit en doorzettingsvermogen.

Enig resultaat

×